کمیته علمی

احسان کمری

پژوهشگاه صنعت نفت

جلال فهیم‌پور

هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

جواد رستمی

پژوهش و فناوری شرکت نفت فلات قاره

راضیه لنگری

شرکت زیما توسعه پارسیان کیش

رضا آذین

هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

شهریار عصفوری

هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

عباس هلالی‌زاده

هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

محمد سیمجو

هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند

محمد محمدی‌فرد

پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

محمد هاشم کمالی آشتیانی

شرکت نفت فلات قاره ایران

مریم خسروی

پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت

مسعود ریاضی

هیئت علمی دانشگاه شیراز

مسعود قاسمی

شرکت زیما توسعه پارسیان کیش

وحید تقی‌خانی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف