بازدید

بازدیدهای علمی در جهت تعامل بیشتر دانشگاه با بخش صنعت نفت اهمیت فراوانی دارد و انگیزه بسیاری در شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند.

در طول برگزاری رویداد ملی مهندسی نفت خلیج فارس برنامه بازدید از تاسیسات نفتی شرکت نفت فلات قاره (خارک/ بهرگانسر) در راستای آشنایی با سیستم‌های فنی و عملیاتی این شرکت و بهره‌مندی از تجربیات متخصصان این حرفه و ارتقای کیفیت علمی شرکت‌کنندگان تدارک دیده شده است.

پیش بینی شده است جهت تحقق اهداف رویداد، بازدید از جزیره خارک که یکی از مهم‌ترین پایانه های صادرات نفت جهان است و جایگاه استراتژیکی در منطقه خلیج فارس دارد، صورت بگیرد. منطقه بهرگان نیز که یکی از چهار منطقه نفتی ایران در خلیج فارس است شامل میدان‌های نفتی هندیجان، بهرگانسر، سروش و نوروز می‌باشد.